Competition/Programme:
Prize:
HUA XIA BEI Semi-Final 2022 Third-class Award
2B LI GUANXI
HUA XIA BEI Semi-Final 2022 Second-class Award
2C CHEN YINA
Hong Kong International Mathematical Olympiad (Hong Kong Region) Bronze Award
1D KAN TIN YAU 4D WU YAU KING
Hong Kong International Mathematical Olympiad (Hong Kong Region) Silver Award
3C KIM JUNGAH 3C NG TSZ CHING
AIMO Open Semi-Final Bronze Award
2C CHEN YINA 3C NG TSZ CHING